Besök HaV:s bibliotek

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

Hitta på sidan

Besök

Online

I HaV:s digitala katalog kan du söka efter publikationer. Du loggar in med ditt vanliga bibliotekskort.

Har du inget bibliotekskort?

Om du inte har ett bibliotekskort besöker du ditt lokala bibliotek och registrerar dig där.

Besök i våra lokaler

Havs- och vattenmyndighetens bibliotek är öppet för allmänheten enligt överenskommelse. Mejla bibliotek@havochvatten.se för att boka en tid.

Besöksadress

Gullbergs Strandgata 15

Postadress

Havs- och vattenmyndigheten
Biblioteket
Box 11930
404 39 Göteborg

Information till låntagare

Specialsamlingar

Biblioteket har publikationer utgivna av Fiskeriverket om fiske (inklusive fiskeriförvaltning, fiskeribiologi, fiskeriteknik, fiskevård och fritidsfiske) och vattenbruk. Det finns också en samling av rapporter utgivna av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om fiske.

Fjärrlån

Lån av böcker och rapporter är gratis och lånetiden är fyra veckor. Det är möjligt att låna om materialet om det inte är reserverat av annan låntagare. Vi lånar inte ut referenslitteratur och tidskrifter.

Publicerad: 2022-04-11
Sidansvarig: Webbredaktion