Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag

Information om kalkning och biologiska effekter av försurning i sjöar och vattendrag.