Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Kalender

Kommande händelser

Händelser
Datum Händelse
augusti 2020
31 aug Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 aug Vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
september 2020
14 sep Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken
(Sista svarsdatum för remiss)
15 sep Konventionen för att bevara levande marina resurser - CCAMLR (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 sep Uppföljning av åtgärder mot övergödning (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
oktober 2020
2 okt FN:s årtionde för havsforskning (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
15 okt Fysisk påverkan i svenska kustvatten
20 okt Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
23 okt Prognoser (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 okt Gemensam strategi för fiskets framtid (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 okt Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
december 2020
1 dec Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 dec Klimatförändringarnas och havförsurningens påverkan på koraller (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
30 dec Internationellt samarbete mot övergödning (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Natura 2000 (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Pilotområden mot övergödning (2018)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 dec Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2021
1 feb Metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
21 feb Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014 - 2020 (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
21 feb Skonsamma fiskemetoder (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
mars 2021
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
april 2021
1 nov - 30 apr Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön
juni 2021
1 jun Revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)

Tidigare händelser

Händelser
Datum Händelse
juni 2020
8 jun Webbinarium 8 juni: Det svenska årtiondet för havsforskning
1 jun - 5 jun Digital konferens - Virtual ocean dialogues
3 jun Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö
(Sista ansökningsdag för utlysning)
maj 2020
25 maj Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta
(Sista svarsdatum för remiss)
15 maj Havsplattformen
13 maj Samrådsmöte med länsstyrelser
11 maj Dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter
11 maj Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
10 maj Remiss om ändrade regler för laxfisket i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden
(Sista svarsdatum för remiss)
4 maj Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
april 2020
27 apr Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet
(Sista svarsdatum för remiss)
mars 2020
31 mar Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020
(Sista svarsdatum för remiss)
31 mar China Europe Water Platform (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning miljöövervakning (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 mar Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
12 mar Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?
11 mar - 12 mar Restaurering i marin miljö
10 mar Informationsmöte om projektet Water Co-Governance via Skype
5 mar Välkommen till en dag om små avloppsanläggningar
1 mar Remiss gällande nya fredningsområden i Blekinge län
(Sista svarsdatum för remiss)
1 mar Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
februari 2020
28 feb Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020
(Sista ansökningsdag för utlysning)
7 feb Välkomna till möte med SAMHAV
januari 2020
31 jan Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)
(Redovisning av regeringsuppdrag)
31 jan Remiss gällande ändrade regler om bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist
(Sista svarsdatum för remiss)
20 jan - 21 jan Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag
15 jan Hur mår laxen i Torneälven?
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut