Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Vattenverksamhet Muddring

Presentationer från handläggarträffar

Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

Handläggarträff 2019

Den 6–7 februari 2019 anordnade vi en handläggarträff för tillsynsmyndigheter, bland annat länsstyrelserna samt de kommuner som övertagit tillsynsansvar för någon vattenverksamhet.

Handläggarträff 2016

Den 20–21 april 2016 anordnade vi en handläggarträff för länsstyrelserna och de kommuner som tagit över tillsynsansvar för någon vattenverksamhet. Här kan du ta del av presentationerna från handläggarträffen.

Handläggarträffen var avgränsad till frågor och ämnen som framför allt berör grävning, muddring, utfyllnad, dumpning, anmälningspliktiga vattenverksamheter och vattenuttag.

 1. VälkommenPDF
 2. WeserdomenPDF
 3. Fiskeutredningsgruppen FUGPDF
 4. LektidsdatabasenPDF
 5. Grumlingseffekter på fiskPDF
 6. Muddring – Länsstyrelsen StockholmPDF
 7. Vägledning muddring och hantering av muddermassorPDF
 8. Fiskeavgifter FUGPDF
 9. Fiskeavgifter FUG – exempel 1PDF
 10. FUG exempel uppdragPDF
 11. Behovsutredning och redovisning enligt FAPTPDF
 12. Älvan handläggarstödPDF
 13. Chefsgrupp vatten länsstyrelsernaPDF
 14. Vägledning vattenuttagPDF
 15. Vattenuttag – Länsstyrelsen SkånePDF
 16. Anmälan om vattenverksamhetPDF
 17. Ekologisk kompensationPDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Vattenverksamhet Muddring