Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Vattenverksamhet Muddring

Presentationer från handläggarträffar

Här kan du ta del av presentationer från HaV:s handläggarträffar kring vattenverksamhet.

Handläggarträff 2019

Den 6–7 februari 2019 anordnade vi en handläggarträff för tillsynsmyndigheter, bland annat länsstyrelserna samt de kommuner som övertagit tillsynsansvar för någon vattenverksamhet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Vattenverksamhet Muddring