Naturanpassade erosionsskydd

Hitta på sidan

Statens Geotekniska Institut (SGI), HaV, Naturvårdsverket och Trafikverket samverkar i ett projekt för att ta fram en vägledning gällande naturanpassade erosionsskydd.

Erosionsskydd

Erosionsskydd utmed hav, sjöar och vattendrag är en åtgärd som ibland är nödvändig för att förhindra att människor och värdefulla anläggningar skadas vid skred.

Samtidigt kan erosionsskydd skada de naturvärden som finns i och utmed våra vatten. Det finns därför anledning att sammanställa dagens kunskapsläge när det gäller vilka ekologiska strukturer och funktioner som påverkas av erosionsskydd samt vilka tekniker som finns för att minimera skadorna på ekosystemen i arbetet med skredförebyggande åtgärder.

SGI har nu sammanställt en förstudie kring naturanpassade erosionsskydd. Förstudien kan utgöra ett av underlagen när beslut om planer och tillstånd ska fattas.

Publicerad: 2015-01-28
Uppdaterad: 2016-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion