Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten

Nationellt nätverk för dricksvatten

Det nationella nätverket för dricksvatten är ett forum som arbetar för att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet. Genom samarbete och samordning av insatser ska nätverket bidra till säkert dricksvatten i dag och i framtiden.

Arbetet drivs av Livsmedelsverket och vi deltar i flera arbetsgrupper. Information om nätverkets arbete finns samlat på Livsmedelsverkets webb.

Nio myndigheter och organisationer

Livsmedelsverket, som har nationellt samordningsansvar för dricksvatten, är samordnare för nätverket. Övriga medlemmar är:

  1. Boverket
  2. Folkhälsomyndigheten
  3. Havs- och vattenmyndigheten
  4. Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna
  5. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
  6. Sveriges Hydrologiska och Meterologiska Institut (SMHI)
  7. Svenskt Vatten
  8. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Även andra myndigheter och organisationer är aktiva i olika arbetsgrupper.

Klimatförändringar - stora utmaningar för dricksvattnet

Bra dricksvatten i våra kranar har länge varit en självklarhet i Sverige. Klimatförändringar med bland annat ökad nederbörd, översvämningar, varmare vatten och sämre råvatten innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på bra dricksvatten. Dessa utmaningar kräver förebyggande strategiskt samordning mellan flera aktörer för att säkerställa bra dricksvatten i framtiden.

Handbok för tillämpad klimatanpassning

De nya förutsättningarna med ett klimat i förändring ställer ökade krav på kompetens, strategiskt arbete och samverkan på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Livsmedelsverket har tillsammans med myndigheter och organisationer tagit fram en handbok som handlar om hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion för att säkra tillgången till dricksvatten i framtiden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten