Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget

Medfinansiering av EU-projekt

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag.

Enligt vår strategiska plan ska vi utveckla och vägleda kring medfinansiering av EU-finansierade projekt. Genom att använda delar av havs- och vattenmiljöanslaget 1:11 (tidigare 1:12) till bidrag för att medfinansiera åtgärdsinriktade projekt kan vi växla upp anslaget och få mer åtgärdsarbete utfört.

Vilka EU-program kan medfinansieras?

Bidrag kan sökas till projekt inom de EU-program som bidrar till en förbättrad havs- och vattenmiljö. De relevanta programmen är:

 1. Interreg-programmen
 2. LIFE-programmet
 3. Havs- och fiskerifonden (EHFF)

På sidan eufonder.se finns information om de olika EU-programmen i Sverige.

Vilka projekt kan medfinansieras?

För att projektet ska kunna få bidrag till medfinansiering från 1:11-anslaget ska det:

 1. Uppfylla villkor 1 i HaV:s regleringsbrev för anslag 1:11 om att anslagsposten får användas till "insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer".
 2. Ha koppling till HaV:s uppdrag och instruktion.
 3. Medverka till att uppnå de miljömål som kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
 4. Bidra till att genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för vattenmiljön eller åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
 5. Prövas mot andra åtaganden i 1:11-budgeten.

Vilka organisationer kan få medfinansiering?

Prioriterade organisationer är svenska:

 1. Offentliga aktörer
 2. Bransch- och intresseorganisationer
 3. Stiftelser

Kommersiella aktörer kan beviljas medfinansiering om det finns särskilda skäl.

Hur stort bidrag kan fås?

Bidraget som kan fås från 1:11-anslaget kommer att variera eftersom kraven på medfinansiering varierar mellan EU-programmen. HaV:s riktlinje är att:

 1. Bidraget från 1:11-anslaget kan vara högst 25% av projektbudgeten.
 2. Viss egenfinansiering bör alltid tillgodoses av projektägaren.

Bidrag från 1:11-anslaget kan inte finansiera extra overhead-kostnader eller liknande.

När och hur sker ansökan om medfinansiering?

Projektet behöver tidigt kontakta HaV för att ha en dialog om projektets syfte och möjlighet till stöd från 1:11-anslaget. Detta för att se till att projektansökan ligger i linje med våra prioriteringar.

LIFE-projekt

För LIFE-projekt sker separat utlysning när ansökan ska komma in.

Övriga EU-program

För övriga EU-program gäller:

 1. Kontakta HaV för att ha en diskussion om möjlighet till stöd från 1:11-anslaget. Kontaktpersoner hittar du på den här sidan.
 2. En ansökan om förhandbesked ska göras till HaV innan projektansökan skickas till EU-programmet. Detta för att få ett besked om eventuell medfinansiering är möjlig.
 3. Ansökan om förhandsbesked ska göras i samband med våra tertialuppföljningar av 1:11-budgeten. Sista dag för ansökan är: 15 augusti, 15 december eller 15 april.
 4. Ansökan om förhandsbesked ska innehålla:
  1. Vilket EU-program projektet söker medel från och datum för programmets besked om projektbeslut.
  2. Kort beskrivning av projektets syfte och hur det kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion, 1:11-anslagets syfte, miljökvalitetsmål samt havs- och vattenförvaltningens åtgärdsprogram.
  3. Vilka partners som kommer delta i projektet och från vilka länder.
  4. Budget:
   1. Total budget samt budget fördelat per partner
   2. Projektägarens insats uppdelat per år
   3. Sökt medfinansiering från HaV uppdelat per år

Vid flera sökande inom samma projekt?

Om flera svenska organisationer inom samma projekt söker medfinansiering ska en gemensam ansökan göras till HaV. Detta gäller redan vid ansökan om förhandsbesked. Samordningen av detta ska ske via en av de sökande organisationerna. Detta för att underlätta en helhetbedömning av projektet och effektivisera handläggningen.

Till vad kan skrivarbidrag beviljas?

Skrivarbidrag beviljas enbart för LIFE-projekt. För övriga program hänvisar vi till möjligheterna som finns att ansöka om skrivarbidrag inom respektive program eller hos Svenska Institutet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget

Publicerad: 2016-08-10
Uppdaterad: 2017-02-09

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen