Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget

Medfinansiering av EU-projekt

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och
bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag.

Enligt vår strategiska plan ska vi utveckla och vägleda kring medfinansiering av EU-finansierade projekt. Genom att använda delar av havs- och vattenmiljöanslaget 1:11 (tidigare 1:12) till bidrag för att medfinansiera åtgärdsinriktade projekt kan vi växla upp anslaget och få mer åtgärdsarbete utfört.

Vilka EU-program kan medfinansieras?

Bidrag kan sökas till projekt inom de EU-program som bidrar till en förbättrad havs- och vattenmiljö. De relevanta programmen är:

 1. Interreg-programmen
 2. LIFE-programmet
 3. Havs- och fiskerifonden (EHFF)

På sidan eufonder.se finns information om de olika EU-programmen i Sverige.

Vilka projekt kan medfinansieras?

För att projektet ska kunna få bidrag till medfinansiering från 1:11-anslaget ska det:

 1. Ha koppling till HaV:s uppdrag och instruktion.
 2. Medverka till att uppnå de miljömål som kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
 3. Bidra till att genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för vattenmiljön eller åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
 4. Prövas mot andra åtaganden i 1:11-budgeten.

Vilka organisationer kan få medfinansiering?

Prioriterade organisationer är svenska:

 1. Offentliga aktörer
 2. Bransch- och intresseorganisationer
 3. Stiftelser

Kommersiella aktörer kan beviljas medfinansiering om det finns särskilda skäl.

Hur stort bidrag kan fås?

Bidraget som kan fås från 1:11-anslaget varierar eftersom kraven på medfinansiering varierar mellan EU-programmen.

 • Riktvärdet för bidrag från 1:11-anslaget är 25% av sökande organisations projektbudget.
 • Viss egenfinansiering bör tillgodoses av den sökande organisationen.

Andelen sökt medfinansiering och sökande organisations egenfinansiering utgör en prioriteringsgrund vid bedömning av projekten.

Bidrag från 1:11-anslaget kan inte finansiera extra overhead-kostnader eller liknande.

När och hur sker ansökan om medfinansiering?

Projektet behöver tidigt kontakta HaV för att ha en dialog om projektets
syfte och möjlighet till stöd från 1:11-anslaget. Detta för att se till att
projektansökan ligger i linje med våra prioriteringar. Kontaktuppgifter till berörd utredare hittar du på denna sida.

LIFE-projekt

För LIFE-projekt sker separat utlysning när ansökan ska komma in.

Interreg och EHFF

Ansökan om medfinansiering för projekt gällande Interreg och EHFF sker i följande två steg:

 1. Ansökan om förhandsbesked för medfinansiering. Ansökan om förhandsbesked ska skickas in till HaV innan en ansökan till aktuellt EU-program görs.
 2. Ansökan om medfinansiering. Om projektet beviljas medel inom sökt EU-program, förutsatt att projektet har fått ett förhandsbesked från HaV, är nästa steg att skicka in en ansökan om medfinansiering till Hav. Därefter tas definitivt beslut om medfinansiering beviljas.

Ansökan om förhandsbesked och ansökan om medfinansiering ska göras på särskilda blanketter. Aktuell ansökningsblankett skickas ut efter kontakt med kontaktpersonen som finns på denna sida.

Vid flera sökande inom samma projekt?

Om flera svenska organisationer inom samma EU-projekt söker medfinansiering från HaV ska respektive organisation skicka in en separat ansökan. Ansökningsprocessen ska samordnas mellan de sökande organisationerna och det ska framgå att projekten söker inom samma projekt. Detta för att underlätta en helhetsbedömning av projekten och effektivisera handläggningen.

Till vad kan skrivarbidrag beviljas?

Skrivarbidrag beviljas enbart för LIFE-projekt. För övriga program hänvisar vi till möjligheterna som finns att ansöka om skrivarbidrag inom respektive program eller hos Svenska Institutet.

Publicerad: 2016-08-10
Uppdaterad: 2018-02-05

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen