Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget

Medfinansiering av EU-projekt

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och
bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag.


Just nu tar vi inte emot några nya ansökningar utan en utlysning kommer att publiceras på denna sida när det blir aktuellt.

Enligt vår strategiska plan ska vi utveckla och vägleda kring medfinansiering av EU-finansierade projekt. Genom att använda delar av havs- och vattenmiljöanslaget 1:11 till bidrag för att medfinansiera åtgärdsinriktade projekt kan vi växla upp anslaget och få mer åtgärdsarbete utfört.

Vilka EU-program kan medfinansieras?

Bidrag kan sökas till projekt inom de EU-program som bidrar till en förbättrad havs- och vattenmiljö. De relevanta programmen är:

 1. Interreg-programmen
 2. LIFE-programmet
 3. Havs- och fiskerifonden (EHFF)

På sidan eufonder.se finns information om de olika EU-programmen i Sverige.

Vilka projekt kan medfinansieras?

För att projektet ska kunna få bidrag till medfinansiering från 1:11-anslaget ska det:

 1. Ha koppling till HaV:s uppdrag och instruktion.
 2. Medverka till att uppnå de miljömål som kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
 3. Bidra till att genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för vattenmiljön eller åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
 4. Prövas mot andra åtaganden i 1:11-budgeten.

Vilka organisationer kan få medfinansiering?

Prioriterade organisationer är svenska:

 1. Offentliga aktörer
 2. Bransch- och intresseorganisationer
 3. Stiftelser

Kommersiella aktörer kan beviljas medfinansiering om det finns särskilda skäl.

Hur stort bidrag kan fås?

Bidraget som kan fås från 1:11-anslaget varierar eftersom kraven på medfinansiering varierar mellan EU-programmen.

 • Riktvärdet för bidrag från 1:11-anslaget är 25% av sökande organisations projektbudget.
 • Viss egenfinansiering bör tillgodoses av den sökande organisationen.

Andelen sökt medfinansiering och sökande organisations egenfinansiering utgör en prioriteringsgrund vid bedömning av projekten.

Bidrag från 1:11-anslaget kan inte finansiera extra overheadkostnader eller liknande.

Vid flera sökande inom samma projekt?

Om flera svenska organisationer inom samma EU-projekt söker medfinansiering från HaV ska respektive organisation skicka in en separat ansökan. Ansökningsprocessen ska samordnas mellan de sökande organisationerna och det ska framgå att projekten söker inom samma projekt. Detta för att underlätta en helhetsbedömning av projekten och effektivisera handläggningen.

Till vad kan skrivarbidrag beviljas?

Skrivarbidrag beviljas enbart för LIFE-projekt. För övriga program hänvisar vi till möjligheterna som finns att ansöka om skrivarbidrag inom respektive program eller hos Svenska Institutet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget