Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist

Havs- och vattenmyndigheten har fått ett nytt uppdrag av regeringen kopplat till hotet om vattenbrist.

Vi har fått i uppdrag att titta på möjligheter, förutsättningar, konsekvenser och om det finns ett behov av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten från ett vattenområde, alternativt hindra sådant bortledande, för att undvika vattenbrist.

Om det finns förutsättningar för och ett behov av föreskrifter ska vi också ta fram förslag till föreskrifter. Vi ska även visa hur dessa eventuella förslag förhåller sig till dagens reglering i 2 kap. 10 § lagen (1998:812) om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Redovisning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2018.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Publicerad: 2017-07-04

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen