Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Skräp/marint skräp

Nedskräpning (2017)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.

Myndigheterna ska:

  • föreslå åtgärder och styrmedel för att minska de negativa effekterna av plastavfall, och
  • om lämpligt föreslå ändrade, utvidgade eller nya pantsystem eller andra kompensationsmodeller för att minska nedskräpning från plastavfall.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Skräp/marint skräp