Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft

En nationell plan för omprövning av vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

En nationell plan för omprövning av vattenkraften ska beslutas av regeringen, ett förslag på plan tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät i samverkan med andra berörda myndigheter.

Läs mer om arbetet på sidan Nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Redovisning

Den 1 oktober 2019 lämnar Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Syftet med förslaget till nationell plan är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen, som har en nationell helhetssyn, beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till. Den innehåller även information om begreppen ”vattenmiljönytta” respektive ”effektiv tillgång till vattenkraftsel”, förslag till genomförande och uppföljning av planen samt en tidsplan för när vattenkraftsägarna ska lämna in sina ansökningar till domstolen.

Till förslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver riskerna med planen och hur de kan minimeras.

Dokument

Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraftPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Remissammanställning med redovisning av samrådPDF

Prövningsgrupper

Kartor över prövningsgrupper

Färgerna i kartorna motsvarar den tidpunkt då ansökningarna om omprövning senast ska lämnas till respektive mark- och miljödomstol.

Karta. Illustration.

Nationell plan vattenkraft Umeå.

Karta.

Nationell plan vattenkraft Östersund.

Karta.

Nationell plan vattenkraft Nacka.

Karta.

Nationell plan vattenkraft Vänersborg.

Karta.

Nationell plan vattenkraft Växjö.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft