Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft

En nationell plan för omprövning av vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

En nationell plan för omprövning av vattenkraften ska beslutas av regeringen, ett förslag på plan tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät i samverkan med andra berörda myndigheter.

Läs mer om arbetet på sidan Nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Redovisning

Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft lämnas till regeringen den 1 oktober 2019.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft