Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Konventionen för att bevara levande marina resurser - CCAMLR (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur arbetet i konventionen för bevarandet av levande marina resurser, CCAMLR, fortskridit under 2011-2020.

Redovisningen ska innehålla en analys av det svenska medlemskapet och vid behov belysa eventuella möjligheter under det svenska ordförandeskapet 2020-2022.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 15 september 2020.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag