Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Internationellt arbete

China Europe Water Platform (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

En redogörelse för hur arbetet har bedrivits under programperioden 2018-2019 samt erfarenheter och resultat av CEWP-plattformen ska redovisas till Regeringskansliet.

Redovisning

Ansvarig enhet

Internationella enheten

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Internationellt arbete