Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Havs- och vattenmyndighetens typsnitt

Använd typsnitten Arial Regular och Georgia för texter som produceras i Office eller Bau och Minion för trycksaker. De är typsnitt med hög läsbarhet, på skärm såväl som papper, de ger tydlig och tillgänglig typografi som både kan vara neutral och vid behov dra ögonen till sig.

Typsnitt för Office -  Arial Regular och Georgia

För texter som produceras i Office ska Arial Regular och Georgia användas. Arial till rubriker och bildtexter och Georgia till längre löpande text. Undvik fetstil i brödtext och var måttfull med kursivering - använd det endast för att märka ut enstaka ord.

Arial Regular och Georgia ingår båda i Officepaketet och finns installerade på de flesta datorer. Båda typsnitten är lättlästa såväl på skärm som på papper. Arial är en sanserif som ger god kontrast till Georgias serifer och därför fungerar dessa båda typsnitt väl tillsammans.

Typsnitt för trycksaker - Bau och Minion

Till annonser, broschyrer, skyltar och andra trycksaker används Bau och Minion. Bau till rubriker och korta texter och Minion i längre löpande text, exempelvis rapporter. Bau finns i vikterna Regular, Medium och Bold — med kursiva versioner till Regular och Medium. Primärt används Regular och Medium. De kursiva varianterna används enbart för att utmärka enstaka ord och aldrig i längre stycken. Bold kan användas i vissa huvudrubriker, och noggrant tillriktat (ska sättas relativt tätt).

Bau är Havs- och vattenmyndighetens primära identitetsbärande typsnitt. Bokstavsformen är robust med öppna bokstavsformer och homogen linjeform som bidrar till distinkta ordformer och hög läsbarhet i mindre grader. Som kompletterande typsnitt används Minion, en antikva utan alltför kraftiga kontraster som kan störa läsningen. Tillsammans utgör de en typografisk palett som täcker myndighetens behov av tillgänglig och tydlig typografi, som både kan fungera sobert och vid behov dra ögonen till sig.

Typsnittet Bau. Illustration.

Exempel på typsnittet Bau. Distinkta ordformer med hög läsbarhet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut