Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Grafisk profil och logo

Vi är många medarbetare som kommunicerar med omvärlden i Havs- och vattenmyndighetens namn, och på många på olika sätt. Det finns flera kloka skäl till att klä den kommunikationen i en samlad grafisk profil.

Därför är det viktigt

Vi behöver vara konsekventa för att alla ska uppfatta att det är Havs- och vattenmyndigheten som står bakom ett meddelande. Med tiden arbetar vi fram kännedom och identifikation. Vårt budskap får större genomslagskraft, vårt varumärke stärks och vi vinner trovärdighet. Därmed stärker vi förutsättningarna för att bli framgångsrika i vårt uppdrag.

  • Det blir lätt att hitta oss och svårt att förväxla oss med andra aktörer.
  • Vi blir tydliga och smidiga att kommunicera med.
  • Ger ett professionellt intryck som stärker budskapet.
  • Materialet är kvalitetssäkrat och funktionellt.
  • Sparar tid och möda för dig som ska skriva/publicera något.
  • Förenklar jobbet för dina kollegor, externa formgivare, tryckerier och tidningar.

Om Havs- och vattenmyndighens profil

Havs- och vattenmyndighetens grafiska profil ska stämma med vår verksamhet och de värden vi står för. Den ska signalera vårt uppdrag som myndighet och förknippas med vår vision "Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla".

Vår grafiska profil omfattar svensk och engelsk logotyp, typografi, färgpalett, grafiskt element och bildmanér. Den genomgående stilen är ganska strikt och ren, med mjukare inslag i form av vår färgpalett och det grafiska elementet vågen.

Använda logotyp, bilder och citera texter

Citera gärna texter från Havs- och vattenmyndigheten, men var noga med att alltid uppge källan. Texter i lagar, förordningar, beslut och yttranden är inte skyddade av upphovsrätt. Dem får du kopiera utan källhänvisning om du så önskar.

I vårt pressrum finns bilder som får laddas ned och användas. Övriga bilder på Havs- och vattenmyndighetens hemsida är upphovsrättskyddade och får inte användas utan särskilt tillstånd.

Du får gärna ladda ned vår logotyp i lämpligt filformat, men det är viktigt för oss att den används på rätt sätt. Placera logotypen på ett sådant sätt att det är tydligt vilken roll Havs- och vattenmyndigheten har i sammanhanget, exempelvis som medfinansiär eller samarbetspartner.

Länka gärna logotypen till Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut