Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havsplanering Havs- och vattenmiljöanslaget

KOMPIS-bidraget för kommunal planering i havet i statlig samverkan

Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt från 2016 till och med 2018.

Det är 14 kustlänsstyrelserna får pengar och som i sin tur väljer ut vilka kommunala projekt som ska få ta del av bidraget. Du söker därför bidraget hos din länsstyrelse. Målet med KOMPIS-projekten är att:

  • Förstärka kommunens kapacitet att följa, möta upp och lämna synpunkter på förslag till den statliga planeringen.
  • Ge kommunen ett stöd för ökad planering i sitt havsområde liksom att stödja mellankommunala samverkan.

Bidrag söks hos din länsstyrelse

Varje länsstyrelse är ansvarig för utlysning och prövning av ansökningar från kommunen. Mer information om hur du söker bidraget i ditt län kan fås från kontaktpersonen på din länsstyrelse.

Hitta till rätt länsstyrelse på www.lansstyrelsen.se

Kontaktpersoner Länsstyrelsen

Kontaktpersoner
LänKontaktpersonE-post

Norrbotten

Jens Haapalahti

norrbotten@lansstyrelsen.se

Västerbotten

Simon Rasmussen

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Västernorrland

David Forslund

vasternorrland@lansstyrelsen.se

Gävleborg

Lars Eriksson

gavleborg@lansstyrelsen.se

Uppsala

Åsa Blomster

uppsala@lansstyrelsen.se

Stockholms län

Eva Darolf

stockholml@lansstyrelsen.se

Gotlands län

Unni Karlsson

gotland@lansstyrelsen.se

Södermanlands län

Kristoffer Olofsson

sodermanland@lansstyrelsen.se

Östergötlands län

Magnus Edström

ostergotland@lansstyrelsen.se

Kalmar län

Eva Hammarström

kalmar@lansstyrlsen.se

Blekinge län

Annica K Karlsson

blekinge@lansstyrelsen.se

Skåne län

Pär Persson

skane@lansstyrelsen.se

Halland

Anna Nilsson

halland@lansstyrelsen.se

Västra Götaland

Gunnar Åkerlund

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kommunernas översiktsplanering i havet har kommit olika långt och har olika upplägg. Länsstyrelsen får därför en frihet att själv besluta inriktningen på projekten utifrån era regionala förutsättningar och behov. Detta så länge det övergripande syftet uppfylls med KOMPIS-bidraget om att ta fram underlag för och att stödja processen för den statliga översiktsplaneringen av havet.

Bidrag kan sökas för 50 procent av projektkostnaden

Bidrag kan sökas av kommunerna på högst 50 % av projektets totala kostnad. Projekten kan vara ett- eller tvååriga.

De fjorton kustlänsstyrelserna har fått en del av bidraget enligt en fördelningsnyckel. Nyckeln baseras på antal kustkommuner i länet och längd kuststräcka. Både fördelning av KOMPIS-bidraget till länsstyrelserna liksom utlysning och prövning har ett upplägg som liknar de lokala vattenvårdsprojekten LOVA.

Resultaten kommer att följas upp och utvärderas

HaV ansvarar för att ta hand om återrapporteringen gällande resultat och effekter och att utvärdera dessa. Slutsatserna kommer att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla statlig havsplaneringen i samverkan med kommunal planering samt användas för utveckling av stöd till kommunal kust och havsplanering i samverkan med Boverket.

Kommunala och statliga planeringen överlappar

Sverige har drygt 80 kustkommuner. En del kommuner har planerat eller planerar redan i dag sina havsområden, i enlighet med plan- och bygglagen. Kommungränsen i havet går vid tolv nautiska mil (cirka 22 kilometer) från baslinjen. 

Kustlänsstyrelserna har enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ansvar att delta i arbetet med kommunal medverkan och i annat stödjande och samordnande arbete gentemot kommunerna. Detta arbete är en viktig förutsättning så att statliga planeringen i havet kan samverka med den kommunala översiktsplaneringen i havet. Varje kustkommuns planering och samverkanskapacitet i gemensamma planområden samt i gränsöverskridande frågor är därför en viktig pusselbit i helheten.

Här kan du se hur KOMPIS-bidraget fördelas till kustlänsstyrelsernaPDF

Här kan du läsa mer om KOMPIS-bidragetPDF

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med havsplanering

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havsplanering Havs- och vattenmiljöanslaget