Sökresultat

 • Undersökningstyper (72)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (71)
 • Programområde Kust och Hav (33)
 • Programområde Sötvatten (37)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Sötvatten (1)
 • Vägledning (2)

 • Vägledningar (69)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (71)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (48)
 • Mer än ett år sedan (24)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Kust och hav

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna jämförbara och kvalitetssäkrade.

Faktasida: Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Dokument: Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra

Sjöhjortron är rödlistad som en missgynnad art, och dess livsmiljöer är därför viktiga att bevara.

Dokument: Lokalbeskrivning

Lokalbeskrivning

Undersökningstypen syftar till att beskriva de undersökta lokalerna med avseende på geografiskt läge, vattendragstyp, areal, fysisk struktur, morfologi, substrat, vegetation, närmiljö och påverkan.

Dokument: Makrofyter i sjöar

Makrofyter i sjöar

Syftet med undersökningstypen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka växtsamhällen i sjöar.

Dokument: Makrofyter i vattendrag

Makrofyter i vattendrag

Undersökningstypen kan användas för övervakning av biologisk mångfald, allmänekologisk bedömning av vattendraget och bedömning av förändring i tiden av makrofyters artsammansättning.

Dokument: Malövervakning

Malövervakning

Syftet med undersökningstypen Malövervakning är att den ska användas för kvalitativt provfiske av den utrotningshotade fisken mal.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk

Metaller och organiska miljögifter i fisk

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Dokument: Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag

Syftet är att följa hur halterna av ett antal metaller och organiska miljögifter i fisk varierar med tiden vid utvalda lokaler och mellan lokaler.

Sidansvarig: Webbredaktionen