Sök

Din sökning *:* gav 2,694 träffar

 1. Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

  Föreskrifterna reglerar såväl fritids- som yrkesmässigt fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och innehåller bland annat bestämmelser om redskap, fredningsområden, fredade arter, fredningstider, minimimått, maskstorleksbestämmelser, tillståndskrav för visst fiske, trålfiskeområden och särskilda bestämmelser om svenskt och danskt fiske.

 2. Fiskeriverkets föreskrifter om fiskevårdsområden (FIFS 1982:3)

  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fiskevårdsområden.

 3. Fiskeriverkets föreskrifter om fisketillsynsmän (FIFS 1985:3)

  Föreskrifterna rör länsstyrelsernas arbete med att förordna fisketillsynsmän och avser frågor om fisketillsynsmans uppgifter och befogenheter, förutsättningar för förordnande, tjänstetecken, utbildning och kursplan, samt anvisningar för ansökningsförfarande.

 4. Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

  Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om märkning och utmärkning av fiskeredskap.

 5. Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

  Föreskriften reglerar yrkesfisket och innehåller bestämmelser om bland annat fiskelicens och personlig fiskelicens, särskilda tillstånd, VMS, olika sorters rapportering (fiskeloggbok, e-loggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration), bestämmelser för handelsledet (registrering av förstahandsmottagare och avräkningsnotor) och vägning av fångst. Föreskriften innehåller även regler om fångstbegränsningar för vissa arter.

 6. Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)

  Föreskrifterna reglerar såväl fritids- som yrkesmässigt fiske i Sveriges sjöar, vattendrag och kanaler och innehåller bland annat bestämmelser om redskap, fredningsområden, fredade arter, fredningstider, minimimått, maskstorleksbestämmelser och tillståndskrav för visst fiske.

 7. Sök fiskeregler via karta

  För närmare information om vilka fiskeregler som gäller i ditt område där du tänker fiska finns en sida med fiskeregler.

 8. Allmänna råd om avlopp

  Allmänna råd är en tolkning av gällande lagstiftning och innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler. Till de allmänna råden hör en mer utförlig handbok med exempel och hänvisningar.

 9. Sök i diariet

  I Havs- och vattenmyndighetens diarium kan du söka ärenden från den 1 januari 2013 och framåt. För varje ärende visas ärendemening, handläggande enhet och handläggare samt händelser i ärendet. Om du vill få tillgång till hela ärendet eller äldre ärenden kontaktar du våra registratorer.

 10. Logga in på mina sidor för åtkomst till olika e-tjänster

  Logga in på mina sidor för åtkomst till olika e-tjänster, till exempel Landbas, Badplatsen, Spårbarhetssystemet och Fiskerätt. För att kunna logga in krävs användarnamn och lösenord.