Havs- och vatten­myndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt vatten­förvaltnings­förordningen (2004:660)

Bemyndigande:

7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

Ikraftträdande:

2015-11-01

Ändringsversioner
Ändringar

2

HVMFS 2019:26 Pdf, 144.3 kB.

Ändring: rubriken, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14–17, 23 §§ och bilaga 1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 januari 2020

1

HVMFS 2016:2 Pdf, 83.7 kB.

Ändring: 19 §

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 februari 2016


HVMFS 2015:26 Pdf, 128.4 kB.

Ursprunglig utgåva.

Ikraftträdande: 1 november 2015


Publicerad: 2015-10-26
Uppdaterad: 2020-01-01
Sidansvarig: Webbredaktion