Havs- och vatten­myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt vatten­förvaltnings­förordningen (2004:660)

Bemyndigande: 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 § och 9 kap. 3 § vattenförvaltnings­förordningen (2004:660)

Ikraftträdande: 2018-01-01

Ändringsversioner
Ändringar  

1

HVMFS 2019:24 Pdf, 283.2 kB.

Ändring: rubriken, 1–3, 6, 8, 9–15 §§, nya 8 a–8 i §§ och nya allmänna råd

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 januari 2020


HVMFS 2017:20 Pdf, 1.2 MB.

Ursprunglig utgåva.

Ikraftträdande: 1 januari 2018


Publicerad: 2017-12-21
Uppdaterad: 2020-01-01
Sidansvarig: Webbredaktion