Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Registret senast uppdaterat 2022-12-06

Bemyndigande:

2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Träder i kraft:

2018-10-01

Celex:

31999R0728, 32008R1005, 32009R1010, 32009R1224, 32010R1236,32011R0404, 32013R1380, 32016R1139, 32016R2336, 32018R0047, 32018R0973, 32018R1628, 32019R0124

Ändringsversioner

Ändringar

12

HVMFS 2022:21 Pdf, 23.8 kB.

Ny 2 kap. 1a § och ny rubrik närmast före 2 kap. 1a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-01-01

11

HVMFS 2022:15 Pdf, 154.4 kB.

Upphäv. 5 kap. 2 och 5 §§ och rubrikerna närmast före 5 kap. 2 och 3 §§, ändr. 1 kap. 4-6 §§, 5 kap. 1, 3-4, 6-12 §§, bilaga 2 och rubrikerna närmast före 1 kap. 6 § och 5 kap. 1, 4 och 11 §§

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2023-01-01

10

HVMFS 2022:3 Pdf, 138.8 kB.

Ändr. 1 kap. 6 § och 6 kap. 11 §

Bemyndigande: 5 kap. 1 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2022-04-12

9

HVMFS 2022:2 Pdf, 23.8 kB.

Ändr. 8 kap. 7 §

Bemyndigande: 5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2022-05-01

8

HVMFS 2021:15

Ändr. bilaga 1

Bemyndigande: 5 kap. 1 och 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-18

7

HVMFS 2021:11 Pdf, 133.4 kB.

Ändr. 6 kap. 7 § och 8 kap. 2 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-01

6

HVMFS 2021:9 Pdf, 24.2 kB.

Rättelseblad Pdf, 6.1 kB.

Ny 8 kap. 7 § och rubrik närmast före 8 kap. 7 §

Bemyndigande: 5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-05-01

5

HVMFS 2021:1 Pdf, 242.5 kB.

Rättelseblad Pdf, 19.1 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §, 3 kap. 12 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 5-6 §§, 6 kap. 4 och 7 §§, bilaga 1 och 2 samt upphävt 6 kap. 5 §.

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2021-02-01

4

HVMFS 2020:22 Pdf, 141.8 kB.

Ändr. bilaga 1

Bemyndigande: 5 kap. 1 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-09-17

3

HVMFS 2020:13 Pdf, 13.3 kB.

Ny paragraf 8 kap. 6 § och ny rubrik närmast före 8 kap. 6 §

Bemyndigande: 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2020-06-01 

2

HVMFS 2020:8 Pdf, 26.6 kB.

Ändr. 6 kap. 4 §; ny paragraf 8 kap. 2 a § och ny rubrik närmast före 8 kap. 2 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 § och 5 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 

Ikraftträdande: 2020-06-01

1

HVMFS 2019:5 Pdf, 153 kB.

Ändr. 1 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 3 och 6 §§ samt 6 kap. 4 och 6 §§; ny paragraf 6 kap. 6 a §

Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 1 och 7 §§ samt 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 2019-05-01


HVMFS 2018:11 Pdf, 469.6 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2018-09-21
Uppdaterad: 2022-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion