Sökresultat

 • Regler (60)
 • Artskydd (1)
 • Fiskar (11)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (31)
 • Främmande arter (1)
 • Fångstmottagare (5)
 • Handel (8)
 • Kattegatt (10)
 • Lagstiftning (2)
 • Publikation (5)
 • Redskap (14)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Ryggradslösa djur (8)
 • Skagerrak (12)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (30)
 • Östersjön (12)

 • Yrkesfiske (20)
 • Sport- och fritidsfiske (21)
 • Arter (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (6)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (45)
 • Nyhet (4)
 • Publikation (6)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste månaden (21)
 • Senaste året (54)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket har införts i år. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Minimimått, maskstorlekar för fångst

Minimimått, maskstorlekar för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Den 1 januari 2015 infördes landningsskyldighet inom EU för att minimera utkast och oönskade fångster samt för att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om svenskt fiske efter lax i område 22-31 under 2017.

Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Sidansvarig: Webbredaktionen