Sökresultat

 • Regler (69)
 • Artskydd (1)
 • Fiskar (11)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (1)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (36)
 • Främmande arter (2)
 • Fångstmottagare (5)
 • Föreskrift (4)
 • Handel (9)
 • Kattegatt (11)
 • Lagstiftning (3)
 • Publikation (5)
 • Redskap (18)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Ryggradslösa djur (8)
 • Skagerrak (13)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (37)
 • Östersjön (13)

 • Yrkesfiske (24)
 • Sport- och fritidsfiske (22)
 • Arter (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)
 • Publikationer (6)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (50)
 • Nyhet (7)
 • Publikation (6)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (3)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (60)
 • Mer än ett år sedan (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Minimimått för fångst

Minimimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket har införts under 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Sidansvarig: Webbredaktionen