Hökarängsbadet, Drevviken

Hökarängsbadet, Drevviken är en badplats i Stockholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är stor och ligger i en grund vik i nord-västra delen av Drevviken. Det finns en ca 60 meter lång sandstrand, även botten består av sand. Vid badet finns en badbrygga, stor gräsyta och ett klippområde för solbad. Vid badet finns det toaletter. Omklädningsrum saknas. Vid badet finns det en kiosk/servering . Det är är ett populärt bad att besöka med trevliga omgivningar som ger möjlighet till friluftsliv och rekreation. Här finns utomhusgym för träning och lek. Vid badet finns det möjlighet att grilla och ha picknick. Det finns parkeringsmöjligheter nära stranden. Enligt Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter är det hundförbud på badet under tiden 1 juni till 31 augusti (gäller ej ledar- och assistanshundar)

Hitta hit

Kontakta Stockholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@stockholm.seTel: 08-50828800

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-14Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-13Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:000.60.04.1Vindriktning 63grader
4:000.80.04.0Vindriktning 62grader
7:001.00.04.2Vindriktning 68grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hökarängsbadet ligger i en grund vik i nordvästra delen av sjön Drevviken. Drevviken är den största sjön i Tyresåns vattensystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommuner. Sjöyta: 571 ha, omsättningstid: 10-11 mån. Badet består av en stor gräsyta. I anslutning till badet finns en fast brygga. Bottensubstrat består av sand och är långgrund ca 5 m. Rund om badet finns bostadsområde i övervägande flerbostadshus. Byggområdet är under utveckling. Stockholms stad har tagit fram lokala åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificering avviker från Utmärkt.
  Senast uppdaterad: 2022-02-24
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen, på uppdrag av Farsta stadsdelsförvaltning
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFarsta stadsdelsförvaltningAdress Box 113, 123 22 FarstaBesöks­adressStorforsplan 36Telefon08- 508 18 000E-postfarsta@stockolm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen Adress Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöks­adressTekniska nämndhuset, Fleminggatan 4Telefon08-508 28 800. E-post08-508 28 800.
  Övrigt
  Hemsidastart.stockholmTelefon08-50828800E-postmiljoforvaltningen@stockholm.se