Sökresultat

 • Fritidsfiske (77)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (18)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (6)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (10)
 • Försurning (3)
 • Grundvatten (1)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (7)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (4)
 • Miljöövervakning (3)
 • Organisation (1)
 • Publikation (27)
 • Rapport (6)
 • Redskap (17)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (26)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (7)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (11)
 • Statistik (10)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (30)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (33)
 • Arter (2)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (6)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (28)

 • Faktasida (48)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (56)
 • Mer än ett år sedan (21)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Fiske efter hummer är tillåtet från den 26 september 2016 till och med den 30 april 2017. Hummerpremiär 2017 är den 25 september kl 07.00. Här hittar du information och regler inför årets hummerfiske.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Minimimått, maskstorlekar för fångst

Minimimått, maskstorlekar för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Sidansvarig: Webbredaktionen