Sökresultat

 • Fritidsfiske (83)
 • Artskydd (1)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (20)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (6)
 • Visa fler
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (10)
 • Försurning (3)
 • Grundvatten (1)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (8)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (4)
 • Miljöövervakning (3)
 • Organisation (1)
 • Publikation (27)
 • Rapport (6)
 • Redskap (19)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (31)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (12)
 • Statistik (10)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (35)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (11)
 • Övergödning (3)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (34)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (6)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (29)

 • Faktasida (52)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (18)
 • Senaste året (63)
 • Mer än ett år sedan (20)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket har införts i år. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Minimimått, maskstorlekar för fångst

Minimimått, maskstorlekar för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Sidansvarig: Webbredaktionen