Sökresultat

 • Fritidsfiske (87)
 • Artskydd (1)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (20)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (6)
 • Visa fler
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (10)
 • Föreskrift (4)
 • Försurning (3)
 • Grundvatten (1)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (8)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (4)
 • Miljöövervakning (3)
 • Organisation (1)
 • Publikation (27)
 • Rapport (6)
 • Redskap (22)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (34)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (8)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (12)
 • Statistik (10)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (39)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (11)
 • Övergödning (3)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (34)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (6)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (29)

 • Faktasida (56)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (63)
 • Mer än ett år sedan (24)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Minimimått, maskstorlekar för fångst

Minimimått, maskstorlekar för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket har införts under 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Sidansvarig: Webbredaktionen