Sökresultat

 • Fritidsfiske (87)
 • Artskydd (1)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (20)
 • Fiskevård (12)
 • Forskning (5)
 • Visa fler
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (8)
 • Föreskrift (4)
 • Försurning (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handel (3)
 • Kattegatt (9)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Organisation (1)
 • Publikation (28)
 • Rapport (7)
 • Redskap (23)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (36)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (14)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (10)
 • Statistik (10)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (42)
 • Östersjön (12)

 • Yrkesfiske (1)
 • Sport- och fritidsfiske (34)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Föreskrifter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (7)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (30)

 • Faktasida (54)
 • Publikation (30)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (60)
 • Mer än ett år sedan (27)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Minimimått för fångst

Minimimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket har införts under 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Sidansvarig: Webbredaktionen