Sökresultat

 • Östersjön (66)
 • Artskydd (1)
 • Bidrag (3)
 • Ekonomi (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (18)
 • Visa fler
 • Forskning (4)
 • Fritidsfiske (12)
 • Främmande arter (2)
 • Fångstområden (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsmiljödirektivet (9)
 • Havsplanering (6)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (12)
 • Kvoter (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (8)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (28)
 • Rapport (15)
 • Redskap (6)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Regler (13)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Sjöfart (3)
 • Skagerrak (12)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (6)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Övergödning (4)

 • Yrkesfiske (5)
 • Sport- och fritidsfiske (11)
 • Arter (1)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Samordningsområden (2)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Publikationer (31)
 • Medarbetarsidor (3)
 • Kalendarium (3)

 • Faktasida (28)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Publikation (31)
 • Regeringsuppdrag (4)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (64)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fredningstider i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

Faktasida: Minimimått för fångst

Minimimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Maskstorlekar vid nätfiske

Maskstorlekar vid nätfiske

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Märkning och utmärkning av fiskeredskap - regler

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om svenskt fiske efter lax i område 22-31 under 2018.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

Faktasida: Fiske på allmänt och enskilt vatten

Fiske på allmänt och enskilt vatten

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Sidansvarig: Webbredaktionen