Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden

Skydd av värdefulla kust- och havsområden

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att skydda värdefulla kust- och havsmiljöer. För Nordostatlanten gäller Ospar och de skyddade områdena kallas Marine Protected Areas, MPA. I Östersjön finns Helcom och områdena heter i stället Helcom MPA.

Detta innebär att svenska havsområden ingår i gemensamma nätverk av skyddade områden och att de skyddas med stöd av svensk lagstiftning. Nätverken samordnas med EU:s habitat- och fågeldirektiv. Direktiven är vissa EU-lagar som skyddar naturtyper och arter.

Långsiktigt skydd

Tio svenska havsområden ingår nu i MPA. Där har Sverige åtagit sig att bevara områdenas naturvärden. Inom Helcom nätverket av skyddade områden har Sverige rapporterat 28 representativa områden som ska skyddas långsiktigt. Områden i Kattegatt ingår i båda nätverken.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Vi ansvarar för att ta fram förslag på lämpliga områden. Länsstyrelserna ansvarar för skydd och förvaltning av dem, med stöd av miljöbalkens regler.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skyddade områden