Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram

Lista över arter och naturtyper med åtgärdsprogram

Listan omfattar akvatiska arter och naturtyper som vi har ansvar för. Övriga åtgärdsprogram ansvarar Naturvårdsverket för.  

Artlista

Art/naturtyp

Koordinerande länsstyrelse

Livsmiljö

Program

Flodnejonöga

Västernorrland

marin /limnisk

Remissutskick senast 1 april 2019

Havsnejonöga

Halland

marin
/limnisk

Remitterad. Beslutad senast 1 maj 2019

Vimma och id

Kalmar

limnisk

Remissutskick senast 1 april 2019

Asp

Uppsala

limnisk

2016-2020

Temporära vatten
Fokus på organismer i naturbetes­marker, hällkar och allvar­miljöer

Blekinge

limnisk

2019-2023

Flodkräfta

Värmland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Flodpärlmussla

Västernorrland

limnisk

Beslutad senast 1 april 2019

Flytsvalting

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Jämtlandsmaskros

Jämtland

terrester
/limnisk

2015-2019

Kransalger i kustnära vatten

Kalmar

marin

Remissutskick senast 1 mars 2019

Mal

Södermanland

limnisk

2017-2021

Murgrönsmöja

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Musselbankar
Fokus på blåmusslor och hästmusslor

Skåne

marin

Beslutad senast halvårsskiftet 2020

Skaftslamkrypa

Kronoberg

limnisk

Förlängt till 2020 för fortsatt inventering

Småsvalting

Stockholm

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tjockskalig målarmussla

Södermanland

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tumlare

HaV

marin

Remissutskick senast 1 juni 2019

Ålgräsängar

Västra Götaland

marin

2017-2021

Ävjepilört

Värmland

limnisk

Förlängt till 2020 för fortsatt inventering

Kunskaps­uppbyggande program
- 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten

Jönköping

limnisk

2017-2021

Kunskapsuppbyggande program - revmiljöer i marin atlantisk region/ Nordsjön

-

marin

Beslutat senast 1 januari 2020

Kunskaps­uppbyggande program - Broskfiskar

-

marin

Beslutat senast halvårsskiftet 2020

Kunskaps­uppbyggande program - Ostronbäddar

-

marin

Beslutat senast halvårsskiftet 2020


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram