Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram

Lista över arter och naturtyper med åtgärdsprogram

Listan omfattar akvatiska arter och naturtyper som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. Övriga åtgärdsprogram ansvarar Naturvårdsverket för.  

Artlista

Art/naturtyp

Koordinerande länsstyrelse

Livsmiljö

Program

Flodnejonöga

Västernorrland

marin /limnisk

Program håller på att tas fram

Havsnejonöga

Halland

marin
/limnisk

2020-2024

Vimma och id

Kalmar

limnisk

Program håller på att tas fram

Asp

Uppsala

limnisk

2016-2020

Temporära vatten
Fokus på organismer i naturbetes­marker, hällkar och allvar­miljöer

Blekinge

limnisk

2019-2023

Flodkräfta

Värmland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Flodpärlmussla

Västernorrland

limnisk

Beslutat

Flytsvalting

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Jämtlandsmaskros

Jämtland

terrester
/limnisk

2015-2019

Kransalger i kustnära vatten

Kalmar

marin

2020-2024

Mal

Södermanland

limnisk

2017-2021

Murgrönsmöja

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Musselbankar
Fokus på blåmusslor och hästmusslor

Skåne

marin

Program håller på att tas fram

Skaftslamkrypa

Kronoberg

limnisk

Förlängt till 2020 för fortsatt inventering

Småsvalting

Stockholm

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tjockskalig målarmussla

Södermanland

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tumlare

HaV

marin

Program håller på att tas fram

Ålgräsängar

Västra Götaland

marin

2017-2021

Ävjepilört

Värmland

limnisk

Förlängt till 2020 för fortsatt inventering

Kunskaps­uppbyggande program
- 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten

Jönköping

limnisk

2017-2021

Kunskapsuppbyggande program - revmiljöer i marin atlantisk region/ Nordsjön

-

marin

Program håller på att tas fram

Kunskaps­uppbyggande program - Broskfiskar

-

marin

Program håller på att tas fram

Kunskaps­uppbyggande program - Ostronbäddar

-

marin

Program håller på att tas fram


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Arter med åtgärdsprogram