Vad är ett parti?

Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter utgår ifrån indelningen av produkterna i partier. Med parti avses en avgränsad och identifierbar mängd fiskeriprodukter med vissa gemensamma egenskaper. Det finns inga begränsningar i ett partis storlek. Ett parti kan alltså bestå av allt från en enskild filé till flera hundra ton hel fisk.

Olika regler för indelning av partier

Reglerna för hur partier ska indelas är olika beroende på om det är innan eller efter första försäljningen. Första försäljningen motsvarar försäljningen mellan fiskare och förstahandsmottagare, inklusive auktionsförsäljning. I detta led är kraven mer långtgående för att säkerställa spårbarheten tillbaks till fartyg och fångstområde.

Publicerad: 2016-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion