Hur skapar jag som förstahandsmottagare/grossist partier efter första försäljningen?

När väl spårbarheten till ursprunget är säkerställd tillåts även sammanslagningar av partier med olika ursprung och egenskaper. Detta innebär att när förstahandsmottagare i sin tur säljer vidare inköpta partier så kan de välja att slå samman (blanda) partier till ett nytt parti så länge de ingående partierna består av samma art och det sammanslagna partiet har samma produktionsmetod samt presentations- och beredningsform. Detta gäller även för grossister i efterföljande led.

Det förekommer olika tolkningar av partibegreppet hos medlemsstaterna varför HaV har valt att anta en mer öppen definition av partier efter första försäljningen, jämfört med vad som tidigare meddelats. HaV förbehåller sig dock rätten att förändra denna tolkning i det fall EU meddelar något annat.

Partiindelning inför och efter första försäljningen. Illustration.Förstora bilden

Sammanfattning av principer för partiindelning inför och efter första försäljningen.

Publicerad: 2016-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion