Användarguide för notaklienten

Hitta på sidan

Den här användarguiden är till för dig som är registrerad fångstmottagare hos Havs- och vattenmyndigheten och som idag lämnar in avräkningsnota och i vissa fall också deklaration om övertagande på pappersblankett eller som pdf-fil.

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat en notaklient för att göra det lätt och rätt för dig som fångstmottagare när du lämnar avräkningsnota och/eller deklaration om övertagande.

Notaklienten innehåller modernare lösningar med återkoppling i realtid. Med några knapptryckningar kan du från notaklienten lämna uppgifter om ursprungsparti i spårbarhetssystemet där systemet fyller i de uppgifter som du lämnat i notaklienten.

Användarguiden är inte en fullständig guide för registrering och rapportering av alla uppgifter, utan är koncentrerad på sådana uppgifter där en guidning kan behövas.

Innehåll

Inloggning

Förstahandsmottagning - Inställningar

Under inställningar lägger du in dina favoriter, artiklar med förvalda egenskaper samt väljer löpnummer för avräkningsnota och deklaration om övertagande, det underlättar för dig inför rapporteringen.

Förstahandsmottagning - Rapportering

Skapa och rapportera avräkningsnota

Fortsatt arbete med Registrerade avräkningsnotor och deklaration om övertagande

Skapa deklaration om övertagande

Ladda ner användarguiden

Support

Vid frågor och support om nota-klienten kontakta FMC.

Telefon

0771-10 15 00, öppettider: 08.00-16.30

E-post

fmc@havochvatten.se eller avrnotor@havochvatten.se

Publicerad: 2022-10-11
Uppdaterad: 2023-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion