Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

Från den 1 mars 2018 finns en ny lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (2017:1272).

I den nya lagen anges ett antal avgränsningslinjer; baslinjen, baslinjen + 1 nautisk mil, gränsen för territorialhavet (baslinjen +12 nautiska mil) och gränsen för Sveriges ekonomiska zon.

Alla avgränsningslinjer utom baslinjen + 1 nautisk mil finns tillgängliga hos Sjöfartsverket, medan Havs- och vattenmyndigheten är informationsägare för den senare.

Avgränsningslinjerna används i olika utsträckning i tre EU-direktiv (vattendirektivet, havsmiljödirektivet och havsplaneringsdirektivet) och i den lagstiftning som genomför dessa direktiv.

Vad det gäller Baslinjen + 1 nautisk mil mer specifikt utgör den underlag för avgränsningar för kustvattnet och därmed för kustvattenförekomsterna och kustvattentyperna.

Villkor

Fri användning​ enligt CC0.

Karttjänster och nedladdning

  • Visningtjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-baslinjeplus1nautiskmil/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-baslinjeplus1nautiskmil/ows
  • Nedladdning: Baslinje + 1 nautisk mil 2018-12-13.zipZIP

Övrigt

Dokumentation: DatadokumentationWord, BeskrivningPDF

Publicerad: 2018-12-12
Uppdaterad: 2018-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion