Områden skyddade enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Hitta på sidan

Skyddade vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd.

Målet för förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.

Denna karttjänst omfattar endast skyddade fiskvatten.

Villkor

Fri användning

Karttjänster och nedladdning

  • Visningstjänst (WMS):
    https://geodata.havochvatten.se/geoservices/omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS):
    https://geodata.havochvatten.se/geoservices/omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten/ows
  • Nedladdning (shape)
  • Nedladdning (geopackage)
Publicerad: 2014-01-21
Uppdaterad: 2020-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion