Vad är skyddsjakt?

Skyddsjakt riktas mot säl-individer som orsakar skador på fiskeredskap, när det inte finns någon annan lämplig lösning. Jakten utförs av licensierade jägare.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och kan årligen besluta om kvottilldelning till de län som är aktuella för skyddsjakt. För samtliga arter gäller att jakten avbryts när kvoten är fylld.

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion