Frågor och svar om säl

Hitta på sidan

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra sälarter – var de finns, hur de mår samt hur sälar och fiske påverkar varandra. Dessutom kan du läsa om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten arbetar med sälförvaltning.

I svenska vatten finns tre sälarter – gråsäl i Östersjön, vikaresäl i Bottenviken och knubbsäl på västkusten. Det finns även en genetisk avskild population av knubbsäl i Östersjön som kallas Kalmarssundspopulationen.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gemensamt ansvar för sälförvaltningen tillsammans med Naturvårdsverket. HaV har tagit fram förvaltningsplaner för gråsäl i Östersjön och för knubbsäl i Skagerrak och Kattegatt. Samtliga sälarter är listade på Art- och habitatdirektivets bilaga över arter som kräver särskilt skydd. HaV ansvarar även för utbetalning av viltskademedel för skador orsakade av säl på fisket.

Naturvårdsverket är nationell jakt- och viltmyndighet, vilket innebär att de ansvarar för skyddsjakt och licensjakt på säl.

Jordbruksverket ansvarar för främjande av yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism. Där kan du söka stöd för att investera och utveckla sälsäkra redskap. Jordbruksverket ansvarar även för handel med sälprodukter.

Frågor och svar

Publicerad: 2019-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion