Sök arter och livsmiljöer

Här hittar du information om djur, växter och deras biotoper i Svenska hav, sjöar och vattendrag. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också främmande, hotade och fredade arter.

Publicerad: 2020-10-16
Sidansvarig: Webbredaktion