Medfinansiering av EU-projekt

Hitta på sidan

EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag.

Enligt vår strategiska plan ska vi utveckla och vägleda kring medfinansiering av EU-finansierade projekt. Genom att använda delar av havs- och vattenmiljöanslaget 1:11 till bidrag för att medfinansiera åtgärdsinriktade projekt kan vi växla upp anslaget och få mer åtgärdsarbete utfört.

Vilka EU-program kan medfinansieras?

Bidrag kan sökas till projekt inom de EU-program som bidrar till en förbättrad havs- och vattenmiljö. De relevanta programmen är:

  1. Interreg-programmen
  2. LIFE-programmet
  3. Havs- och fiskerifonden (EHFF)

På sidan eufonder.se finns information om de olika EU-programmen i Sverige.

Vilka projekt kan medfinansieras?

För att projektet ska kunna få bidrag till medfinansiering från 1:11-anslaget ska det:

  1. Ha koppling till HaV:s uppdrag och instruktion.
  2. Medverka till att uppnå de miljömål som kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
  3. Bidra till att genomföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för vattenmiljön eller åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
  4. Prövas mot andra åtaganden i 1:11-budgeten.

Till vad kan skrivarbidrag beviljas?

Skrivarbidrag beviljas enbart för LIFE-projekt. För övriga program hänvisar vi till möjligheterna som finns att ansöka om skrivarbidrag inom respektive program eller hos Svenska Institutet.

Publicerad: 2016-08-10
Uppdaterad: 2022-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion