Prövningsgrupper och tidplan

Hitta på sidan

Här hittar du förteckning över prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk och kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar.

Förteckning över prövningsgrupper

Enligt förordning om vattenverksamhet ska Havs- och vattenmyndigheten föra en förteckning prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk och tillhandahålla kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar.

Förteckningen kan du läsa här: HVMFS 2020:25.PDF

Kartor

Kartor som visa prövningsgruppernas geografiska utbredning finns i karttjänsten nedan. Du kan också ladda ned kartan för eget bruk: Karttjänster och nedladdning 

Prövningsgrupper

Publicerad: 2020-12-10
Sidansvarig: Webbredaktion