Pilot Stockholms Skärgård

Hitta på sidan

I Pilot Stockholms skärgård samverkar Länsstyrelsen, regionen och kommuner med privata aktörer och intressenter för att bättre kunna förvalta skärgårdsmiljön med hänsyn till både ekologiska förutsättningar och socioekonomiska avvägningar. Nationella myndigheter framför allt Havs- och vattenmyndigheten, initiativtagare till hela EBHF-ansatsen (Ekosystembaserad havsförvaltning), deltar både som mottagare och samarbetspartner i pilotarbetet.

Stockholms skärgård i kvällsskrud.

Stockholms skärgård i kvällsskrud. Foto: Gustaf Almqvist

I och med att skärgårdsmiljön är unik och mångfacetterad, med bräckta vattenförhållanden och tusentals öar, är frågorna många och med olika perspektiv i kustområdet Stockholms skärgård. Samtidigt är den präglad av den stora mängd människor som bor i länet. En utmaning är att besökstryck och fysisk påverkan är koncentrerade till några få sommarmånader, samtidigt som det är angeläget att upprätthålla en infrastruktur för bofasta att kunna verka och upprätthålla viktiga näringar året runt.

Detta är ett pionjärarbete och egentligen första gången man testar en bred ekosystembaserad förvaltning på en större skala och tvärsektoriellt i Stockholmsområdet. Praktiskt innebär det att man både specifikt och över sektorsgränser hanterar frågor inom olika arbetsgrupper. Hittills har fem grupper skapats kring fiskeriförvaltning, naturskydd, fritidsbåtar, processer & åtgärder samt kring en fossilfri(are) skärgårdstrafik. De kan komma att förändras över tid, bli fler eller färre.

En viktig ambition är att förena förvaltningen av havsmiljön med fisk och fiske, vilket oftast hanterats separat i den rådande förvaltningen – både nationellt och på EU-nivå. Det vill säga att fisk i mångt och mycket i första hand ses/har setts som en födoresurs och att dess roll i ekosystemet till viss del förbisetts. Bilden håller på att förändras.

Temagrupper fokuserar på olika ämnen och möts över gränser

Ett ämne som väckt stort engagemang, och där det regionala inflytandet genom bland annat projektarbetet varit tydligt, är att begränsa industrifisket efter strömming utanför skärgårdsområdet. Andra frågor som lyfts är hur man kan förbättra informationen kring naturskydd och skyddsvärda undervattensmiljöer i bland annat sjökort samt vikten av att samordna och effektivisera åtgärdsarbete som våtmarksrestaurering i kustmiljö. Dessa våtmarker är viktiga för att för att öka produktionen av kustlevande rovfisk, främst gädda.

-Det finns helt klart en stort engagemang i de olika arbetsgrupperna, och nu börjar vi att komma framåt i planering och detaljer, säger Gustaf Almqvist, projektledare Pilot Stockholms skärgård.

Pilot Stockholms skärgård projektleds av Länsstyrelsen Stockholm och är huvudman och de geografiska området överensstämmer med länsgränserna (Från Norrtälje kommun i norr till och med Nynäshamns kommun i söder), med undantag för den förvaltningsplan för fisk och fiske som tas fram i projektets regi och som även innefattar delar av Östhammars kommun.

Stockholms universitets Östersjöcentrum fungerar som ett vetenskapligt stöd till delområdet och sammanställer bland annat data kring skärgårdens ekosystemtjänster. Hittills har två kunskapsseminarium arrangerats: det första om undervattensmiljön och dess ekosystem (Under ytan i Stockholms skärgård) och det andra om de människans roll och funktion i skärgården (Vad är en levande skärgård?). Även samarbete med SLU Aqua och Göteborgs universitet, sker. (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet).

Pilot Stockholms Skärgård innefattar 7 (sju) kommuner (Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamns), en Länsstyrelse, Länsstyrelsen Stockholm och en region, Region Stockholm.

Karta över Stockholms skärgård

Karta över Stockholms skärgård med kommunnamnFörstora bilden

Klicka på bilden för förstoring.

Kontakt

Porträttbild

Om ni vill delta i Aktörsforum Online eller delta på något av de inplanerade mötena, hör av er till projektledare enligt nedan:

Gustaf Almlqvist, projektledare Pilot Stockholm. Huvudman är Länsstyrelsen i Stockholm.

E-post: gustaf.almqvist@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2022-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion