Pilot Södra Bottenhavet

Hitta på sidan

Södra Bottenhavet är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, länsstyrelser, regioner och privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser i området.

Hållnäshalvön S Bottenhavet

Hållnäshalvön Södra Bottenhavet Foto: Erica Hasslar

Tillsammans med intressenter och olika aktörer vill Pilotområde Södra Bottenhavet skapa framtidens sätt att samarbeta för en anpassningsbar och hållbar förvaltning av vår havsmiljö. Vi strävar fram mot morgondagens havsförvaltning som bygger på den breda ekosystemansatsen (biologisk mångfald ska bevaras och användas hållbart) och på delaktighet med ett tydligt regionalt inflytande. En förvaltning som ska möjliggöra förändringar för ett hållbart nyttjande av en frisk och levande havsmiljö inom ekosystemets gränser.

Projektet/piloten samlar personer och organisationer som är engagerade för havsmiljöns tillstånd och utveckling, som representerar flera sektorer. Exempel på offentliga aktörer är kommuner, regionen och Länsstyrelsen i Gävleborg som förvaltar och arbetar med vår havs- och skärgårdsmiljö. Representanter finns även delaktiga från den blå näringen, som fiske och fisketurism, skärgårdshandlare, besöksnäring och friluftsliv samt intresseföreningar såsom fågelskådare, sportfiskare och båtfolk. Även skärgårdsboende eller andra som vill bidra med sitt kunnande och engagemang kring dessa frågor är viktiga deltagare.

Viktigt att ta vara på de nätverk som finns

Inom projektet vill vi, så långt det går, ta tillvara befintliga nätverk, samarbeten och organisationer och samla dessa för att kartlägga hur status (tillståndet) i/för havsmiljön i vår skärgård är och kan bli och hur det kan bli ännu bättre. Kustområden och hav ska nyttjas på ett hållbart sätt som möjligt. Målbild och intention av projektet är att bygga upp ett brett kunskapsunderlag för bra beslutsfattande. Längre fram i projektet vill och kommer vi att föreslå förändringar som krävs och utforma gemensamma kunskapsunderlag för bidra till att nå våra miljömål och om ett hållbart nyttjande av havet.

- Det finns en enormt bred kompetens i de olika arbetsgrupperna, med olika bakgrund, vilket tillför mycket kunskap, så vi går framåt i arbetet, säger Erica Hasslar, projektledare i Pilot Södra Bottenhavet (Tierps kommun).

I Södra Bottenhavet är fem kommuner (Tierps, Söderhamn, Gävle, Östhammars och Älvkarleby kommuner ), två länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg och Länsstyrelsen Uppsala län och en region, Region Uppsala, engagerade. I Pilot Södra Bottenhavet finns 9 (nio) arbetsgrupper, som har börjat att mötas och träffas återkommande.

Området sträcker sig från Östhammar i söder och Söderhamn i norr.

Länk till pilotområdets samverkansplattform Aktörsforum online

Länk till intervjuer Aktörsforum i Gävle 7 september 2022

Karta över Södra bottenhavet

Södra bottenhavet med kommunnamnFörstora bilden

Klicka på bilden för förstoring.

Kontakt

Om ni vill delta i Aktörsforum Online eller delta på något av de inplanerade mötena, hör av er till projektledarna enligt nedan:

Porträttbild

Tierps kommun

Erica Hasslar, projektledare Södra Bottenhavet, Tierps kommun. Huvudman Tierps kommun.

E-post: erica.hasslar@tierp.se

Madeleine Mickelsson

Söderhamns kommun

Madeleine Mickelsson, projektledare Södra Bottenhavet, Söderhamns kommun. Huvudman Söderhamns kommun.

E-post: madeleine.mickelsson@soderhamn.se

Publicerad: 2022-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion