8+fjordar Bohuslän

Hitta på sidan

8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser. Även i dialog med allmänheten. 8+fjordar har funnits som begrepp i snart femton år.

Bohusläns kust Hav och klippkanter

Foto: 8+fjordar

Projekt 8+fjordar startade 2008 som en följd av försvinnande fiskbestånd och en försämrad havsmiljö. Sedan dess har 8+fjordar i Bohuslän arbetat systematiskt med olika åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i kustområdet från Nordre älv till Uddevalla. Projektet har under fjorton år genomfört många lyckosamma insatser.

8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, privatpersoner och ideella föreningar. De fem kommunerna är Stenungssund, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla i Bohuslän.

I arbetsgrupperna har funnits och återfinns representanter för sportfiskarna, yrkesfiskarna, husbehovsfiskarna, näringsliv och myndigheter.
Området 8+fjordar utgörs av fjordarna mellan och innanför öarna Tjörn och Orust i Bohuslän. Här finns en lång tradition av fiske. Dock kollapsade bestånden i slutet av 1970-talet, främst till följd av överfiske.

Invånare hörde av sig till kommunerna om tillståndet i havet

Kommuninvånare, föreningar och företagare hörde av sig till kommunerna och framförde att de inte var nöjda med tillståndet i fjordarna. Inledande möten hölls med bland andra yrkesfiskarna, husbehovsfiskarna, sportfiskarna, dåvarande Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) och allmänhet, och kommunerna beslöt då att gå vidare med att förbättra och utveckla fjordområdet. Det är bakgrunden hur projektet startade.

- Vi har fredat områden, arbetat med övergödning och samtidigt mycket med allmänheten, vi har fått driv i frågorna och vi är inte rädd för att ta tag i obekväma frågor och bemöta dem, säger Niclas Åberg, projektledare för 8+fjordar.

Projektorganisationen ansökte om ”LONA”-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt) för att ta fram ett kunskapsunderlag (som blev klart i september 2005). Under sommaren 2008 organiserades 8+fjordar-projektet och en projektledare anställdes.

Projektet omfattar förutom fiske även miljö, friluftsliv, kultur och företagsamhet med marin anknytning. Ledstjärnan är det nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Här arbetar man med olika teman/temagrupper.

Målsättningar

  • Att återskapa en frisk och levande havs- och kustmiljö och därigenom ge möjlighet för våra barn och barnbarn att uppleva tillfredsställelsen av att kunna fiska och bada från bryggor och stränder.
  • Att återställa den ekologiska balansen och säkra den biologiska mångfalden.
  • Att erbjuda en miljö för rekreation och återhämtning såväl för bygdens folk som för jäktade storstadsmänniskor.
  • Att stimulera och finna former för samverkan mellan intressenter i kustzonen utifrån lokala och regionala förhållanden och därigenom skapa arbetstillfällen.
  • Att ge förutsättning för en maritim verksamhet som är ekonomiskt och ekologiskt hållbar.
  • Att tjäna som förebild för liknande projekt i andra kustområden.

Läs mer om 8+fjordar på 8fjordar.se

Några röster från 8+fjordar

Karta över +8 fjordar Bohuslän

Karta över 8 fjordar med kommunnamnFörstora bilden

Klicka på bilden för förstoring.

Kontakt

Om ni vill delta i Aktörsforum Online eller delta på något av de inplanerade mötena, hör av er till någon av kontakterna nedan.

Porträttbild

Niclas Åberg, projektledare, 8+fjordar. Huvudman är Stenungsunds kommun.

E-post: niclas.aberg@stenungsund.se

Ann-Christin Mathiasson, kommunikatör, 8+fjordar.

E-post: ann-christin.mathiasson@stenungsund.se

Publicerad: 2022-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion