8+fjordar Bohuslän

Hitta på sidan

8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser. Även i dialog med allmänheten. 8+fjordar har funnits som begrepp i snart femton år.

Bohusläns kust Hav och klippkanter

Foto: 8+fjordar

Projekt 8+fjordar startade 2008 som en följd av försvinnande fiskbestånd och en försämrad havsmiljö. Sedan dess har 8+fjordar i Bohuslän arbetat systematiskt med olika åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i kustområdet från Nordre älv till Uddevalla. Projektet har under fjorton år genomfört många lyckosamma insatser.

8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, privatpersoner och ideella föreningar. De fem kommunerna är Stenungssund, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla i Bohuslän.

I arbetsgrupperna har funnits och återfinns representanter för sportfiskarna, yrkesfiskarna, husbehovsfiskarna, näringsliv och myndigheter.

Området 8+fjordar utgörs av fjordarna mellan och innanför öarna Tjörn och Orust i Bohuslän. Här finns en lång tradition av fiske. Dock kollapsade bestånden i slutet av 1970-talet, främst till följd av överfiske.

Invånare hörde av sig till kommunerna om tillståndet i havet

Kommuninvånare, föreningar och företagare hörde av sig till kommunerna och framförde att de inte var nöjda med tillståndet i fjordarna. Inledande möten hölls med bland andra yrkesfiskarna, husbehovsfiskarna, sportfiskarna, dåvarande Fiskeriverket (idag Havs- och vattenmyndigheten) och allmänhet, och kommunerna beslöt då att gå vidare med att förbättra och utveckla fjordområdet. Det är bakgrunden hur projektet startade.

Vi har fredat områden, arbetat med övergödning och samtidigt mycket med allmänheten, vi har fått driv i frågorna och vi är inte rädd för att ta tag i obekväma frågor och bemöta dem, säger Niclas Åberg, projektledare för 8+fjordar.

Projektorganisationen ansökte om ”LONA”-bidrag (stöd till lokala naturvårdsprojekt) för att ta fram ett kunskapsunderlag (som blev klart i september 2005). Under sommaren 2008 organiserades 8+fjordar-projektet och en projektledare anställdes.

Projektet omfattar förutom fiske även miljö, friluftsliv, kultur och företagsamhet med marin anknytning. Ledstjärnan är det nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Här arbetar man med olika teman/temagrupper.

Målsättningar

  • Att återskapa en frisk och levande havs- och kustmiljö och därigenom ge möjlighet för våra barn och barnbarn att uppleva tillfredsställelsen av att kunna fiska och bada från bryggor och stränder.
  • Att återställa den ekologiska balansen och säkra den biologiska mångfalden.
  • Att erbjuda en miljö för rekreation och återhämtning såväl för bygdens folk som för jäktade storstadsmänniskor.
  • Att stimulera och finna former för samverkan mellan intressenter i kustzonen utifrån lokala och regionala förhållanden och därigenom skapa arbetstillfällen.
  • Att ge förutsättning för en maritim verksamhet som är ekonomiskt och ekologiskt hållbar.
  • Att tjäna som förebild för liknande projekt i andra kustområden.

Läs mer om 8+fjordar på 8fjordar.se

Några röster från 8+fjordar

Karta över +8 fjordar Bohuslän

Karta över 8 fjordar med kommunnamnFörstora bilden

Klicka på bilden för förstoring.

Kontakt

Om ni vill delta i Aktörsforum Online eller delta på något av de inplanerade mötena, hör av er till någon av kontakterna nedan.

Porträttbild

Niclas Åberg, projektledare, 8+fjordar. Huvudman är Stenungsunds kommun.

E-post: niclas.aberg@stenungsund.se

Ann-Christin Mathiasson, kommunikatör, 8+fjordar. E-post: ann-christin.mathiasson@stenungsund.se

Publicerad: 2022-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion