5.5A Syrebalans i kustvatten / 5.5B Syrebalans i utsjövatten/5.5C Syreskuld i utsjövatten

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 5 om övergödning, för kriterium D5C5.

Ladda ner faktablad

5.5A Syrebalans i kustvatten / 5.5B Syrebalans i utsjövatten/5.5C Syreskuld i utsjövatten Pdf, 669.2 kB.

Version: 1.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 5. Övergödning

Kriterium: D5C5

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Kommentarer: Gemensamt faktablad för indikatorerna 5.5A, 5.5B och 5.5C.

Publicerad: 2018-12-13
Uppdaterad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion