3.1A Fiskeridödlighet (F) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 3 om kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur, för kriterium D3C1.

Ladda ner faktablad

3.1A Fiskeridödlighet (F) för alla kommersiellt nyttjade populationer Pdf, 252.4 kB.

Version: 2.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur

Kriterium: D3C1

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Kommentarer: Tidigare gemensamt faktablad mellan 1.2H, 3.1A och 3.2A, nu separata för 3.1A och 3.2A. 1.2H har upphört som egen indikator och ingår i 3.2A.

Tidigare versioner: 3.1A Fiskeridödlighet (F) för alla kommersiellt nyttjade populationer (version 1.0) Pdf, 877.5 kB. / 1.2H Lekbiomassa (SSB) för pelagiska och demersala fiskarter

Publicerad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion