1.3A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

Ladda ner faktablad

1.3A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl Pdf, 406.9 kB.

Version: 2.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 1. Biologisk mångfald

Kriterium: D1C3

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Tidigare versioner: 1.3A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl (version 1.0) Pdf, 532.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2018-11-29
Uppdaterad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion