1.2J Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Ladda ner faktablad

1.2J Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten Pdf, 680.7 kB.

Version: 1.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 1. Biologisk mångfald

Kriterium: D1C2

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Publicerad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion