1.2B Abundans av övervintrande sjöfåglar

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Ladda ner faktablad

1.2B Abundans av övervintrande sjöfåglar Pdf, 350 kB.

Version: 2.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 1. Biologisk mångfald

Kriterium: D1C2

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Kommentarer: Justering i namnet sedan 2018.

Tidigare versioner: 1.2B Abundans av övervintrande sjöfåglar (version 1.0) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2018-11-29
Uppdaterad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion