1.1B Dödlighet av gråsäl orsakad av mänsklig aktivitet

Hitta på sidan

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C1.

Ladda ner faktablad

1.1B Dödlighet av gråsäl orsakad av mänsklig aktivitet Pdf, 160.7 kB.

Version: 1.0

Beslutsdatum: 2024-06-11

Publiceringsdatum: 2024-07-01

Deskriptor: 1. Biologisk mångfald

Kriterium: D1C1

Mer information om indikatorn

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Publicerad: 2024-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion