Hitta på sidan

E.1.1 Mängd skräp på stränder

Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp.

Denna indikator används för att bedöma om miljökvalitetsnormen E.1 Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från skräp, kan följas och är beslutad av Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS 2012:18 bilaga 3) med stöd av havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskrifterna som gäller vid rättstillämpning.

Version och publiceringsdatum för faktablad

  • Version: 1.0
  • Publiceringsdatum: 2020-10-28
Publicerad: 2020-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion