Hitta på sidan

D.1.2 Fysisk förlust av sandbankar och rev

Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive livsmiljötyp..

Denna indikator används för att bedöma om miljökvalitetsnormen D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade havsbottenarealen ska ha en omfattning som ger förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion för respektive livsmiljötyp, kan följas och är beslutad av Havs- och vattenmyndigheten (HVMFS 2012:18 bilaga 3) med stöd av havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskrifterna som gäller vid rättstillämpning.

Version och publiceringsdatum för faktablad

  • Version: 1.0
  • Publiceringsdatum: 2021-03-18
Publicerad: 2020-10-30
Uppdaterad: 2021-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion