8.2 C Störningar i reproduktionen hos vitmärla

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D8, Farliga ämnen, för kriterium D8C2.

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Version och publiceringsdatum för faktablad

  • Version: Version 1.0
Publicerad: 2018-12-13
Sidansvarig: Webbredaktion