4.2 A Abundans av viktiga funktionella grupper av fisk i kustvatten - rovfisk och karpfisk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor D4, Marina näringsvävar, för kriterium D4C2.

Denna indikator är beslutad enligt HVMFS 2012:18 och används för bedömning av miljöstatus av havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341). Det är föreskriften som gäller vid rättstillämpning.

Version och publiceringsdatum för faktablad

  • Version: Version 1.0
  • Publiceringsdatum: 2018-11-29
Publicerad: 2018-11-29
Uppdaterad: 2019-02-07
Sidansvarig: Webbredaktion