Remisser 10 juli 2020

Hitta på sidan

Remiss gällande förslag till fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag om fiskereglering i berörda marina skyddade områden, AIS-krav vid siklöjetrålning samt konsekvensutredning.

Förslagen avseende fiskereglering i de marina skyddade områdena Bonden och Långvind föreslås träda i kraft den 1 december 2020 och kravet på AIS den 1 september 2021.

Vad avser förslaget till fiskereglering i Finngrunden kan den inte att beslutas nationellt, då regleringen även behöver omfatta andra länders fiskare. Istället krävs en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Synpunkter önskas dock även på denna del av förslaget inför kommande arbete med fiskeregleringar tillsammans med övriga berörda medlemsländer.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 14 september 2020.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 2296-2020 i e-postmeddelandets ärendemening.
  • Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Publicerad: 2020-07-10
Sidansvarig: Webbredaktion